KTMRACING.png
chrome.jpg
1190 RC8

Baujahre:

2008-2015

ktm1190rc8-removebg-preview.png
chrome.jpg
1290 Super Duke

Baujahre:

2014-2020

ktm1290superduke-removebg-preview.png
chrome.jpg
690 Duke

Baujahre:

2008-2020

ktm690-removebg-preview.png
chrome.jpg
890 Duke

Baujahre:

2010-2020

ktm890-removebg-preview.png
chrome.jpg
990 Super Duke

Baujahre:

2017-2020

ktm990-removebg-preview.png